Breaking News

Study Tour MTs Muhammadiyah 2 (2011-2012)

Study Tour MTs M 2 tahun pelajaran 2011-2012 ini diadakan di PPPPG Jogjakarta, disana para siswa diperkenalkan dengan dunia seni yang meliputi Seni Lukis, Seni Batik, Seni Keramik, Seni Kriya, Seni Patung, dan  Seni Grafis.
Selanjutnya kita menuju Taman Pintar, disana banyak disuguhkan pengetahuan yang beraneka ragam, mulai dari sosial, budaya, kesenian, maupun ilmiyah. Dengan ini para siswa diharapkan nantinya bisa mengasah skill  Art mereka dengan baik.

Susunan Panitia Studi Tour
Kelas VIII MTs. Muhammadiyah 2 Paciran Lamongan
Tahun Pelajaran 2011/2012

Penanggung Jawab                           : Kepala MTs. M-2 Paciran Lamongan
Panitia Pengarah                                : Millazul Faida, S.Pd
Panitia Pelaksana                               :
Ketua                                                     : Marzuqi, SE.
Sekretaris                                              : Ahmad Habibi Badruzzaman, S.Pd
Bendahara                                            : Hasan Ubaidillah, S.Pd.I
Humas                                                   : 1. Fatih Futhoni, S. Pd.I. (koord)
                                                                  2. Nasrudin, S.Pd.
                                                                  3. Azhar Agus Salim
Konsumsi                                              : 1. Sri Hayati, S.Ag. (koord)
                                                                  2. Li'anatul Maklufa, S.Pd.
                                                                  3. Ihwatin Mahmudah, S.HI.
                                                                  4. Zahrotul Husmaroh, SE.
                                                                  5. Mas’udah, S.Ag.
                                                                  5. Anik HIdayati, S.Psi.
Dokumentasi                                        : Drs. Zainal Muttaqin, M.Si.
Guru Pembimbing                               : 1. Hamid Romadlon, S.Pd.I (koord)
   2. Asnur Rumiaji, S.Pd.
         3. Ahmad Habibi Badruzzaman, S.Pd
   4. Nur Huda, S.Pd
   5. Ir. Siti Muzayanah
   6. Mahfudloh, S.Pd.
Keamanan                                            : 1. H. Abdul Manan
Kesehatan                                            : 1. Wildan Aziz (koord)
  2. Sri Hayati, S.Ag.

Album Foto Study Tour MTs M 2 (2011-2012)
 
 
Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.